Les Frères d'Eeckère (Be)

Les Frères d'Eeckère (Be)

Twee broers uit Ekeren die elkaar tegenkwamen op hun muzikale tocht...Two brothers from Ekeren, who met each other on their musical journey...Dries Laureyssens: Hoorn -Jeroen Laureyssens: Chromatische bisonore accordeon

Website: https://www.facebook.com/pages/Les-Fr%C3%A8res-dEeck%C3%A8re/794610290614202

Wanneer heeft Les Frères d'Eeckère (Be) vroeger gespeeld: