Balfolk.nl: richtlijnen

Balfolk = allerlei moderne en traditionele dansen op live, west-europese folkmuziek. Er wordt gedanst in koppels, groepen of alleen.

Hier vind je basisrichtlijnen en tips voor onze evenementen:

ALGEMEEN

We streven ernaar dat iedereen zich veilig & welkom voelt.

Respecteer muzikanten. Praat bv. niet luider dan de muziek

Wees lief voor elkaar, we tolereren geen discriminatie. (over bv. afkomst, gender, seksualiteit, beperking, uiterlijk, religie, dansniveau/rol, etcetera)

Draag wat jij fijn vindt: er is géén dresscode (maar draag alsjeblieft wel iets)

Iedereen (v/m/x) mag met elkaar dansen en kiezen om te leiden of volgen.

We accepteren nooit verbale of fysieke intimidatie.

> Gedraag je je grensoverschrijdend, dan kan de organisatie er met je over in gesprek gaan en je in het uiterste geval uit het evenement zetten.

Vooral: als iets niet goed voelt – doe het niet. Respecteer dat ook van een ander.

ZELFZORG

Zorg voor persoonlijke hygiëne. Je weet zelf wat het beste voor je is, maar hier wat tips: was je handen (bacteriën verspreiden zich snel!), poets je tanden, gebruik deo als je dat nodig vindt of neem een set extra kleren mee.

Je bent hier voor Jou. Het is oké om een dansje over te slaan.

Zorg dat je anderen niet hindert met het gebruik van alcohol, tabak, etc.

Drink genoeg water.

Let op je eigen fysieke en emotionele grenzen.

VRAGEN

Voel je vrij om iedereen te vragen, ook al ken je ze (nog) niet.

Voel je nooit verplicht om te dansen: je mag altijd ‘nee’ zeggen zonder reden. Accepteer dit ook van een ander

Wil je leiden / volgen /   beide? Geef je voorkeur aan!

Zowel volgers als leiders mogen het initiatief nemen om iemand ten dans te vragen 🙂

TIJDENS DE DANS

Iedereen is er om plezier te hebben.

Wees voorzichtig met het geven van ongevraagde feedback.
> Geef het wel direct aan als er in de dans iets pijn doet of vervelend is & bied je excuses aan als je iemand stoort of pijn doet.

Dansen doe je samen. Let op de stijl en lichaamstaal van je danspartner en zorg er samen voor dat het comfortabel is.

Zoek naar een danshouding die voor allebei prettig voelt. Ga er bv. niet vanuit dat de ander het fijn vindt om dicht tegen elkaar aan te dansen.

Vraag altijd (non-verbaal) of en waar je mag aansluiten in een groepsdans

DANSVLOER

Wees je bewust van de hele ruimte.

Voer niet zomaar risicovolle bewegingen uit: check het eerst bij je partner en op de vloer.

Meest voorkomende dansrichting: tegen de klok in.

In de meeste koppeldansen wordt de buitenste cirkel van de vloer door de snel rondgaande koppels gebruikt en het midden door de rest.

Heel veel plezier & zie je op de dansvloer!

 

Deze poster is het resultaat van de Balfolkfabriek netwerkdag. Vragen? info@balfolk.nl

Voel je je onveilig of heb je iets vervelends meegemaakt? aarzel alsjeblieft niet om er wat van te zeggen! Praat met degene waar je last van hebt, met vrienden, of vraag naar iemand van de organisatie. Er is altijd iemand die wil luisteren.

 


tekst: Selena van Hesteren, Oscar Debats, Jelrik van Hal, Maartje de Goede en de Balfolkfabriek, met hulp van de internationale dansgemeenschap.
ontwerp: maartjedegoede.nl, 2018