Coopers Troopers

Coopers Troopers

De groep is ontstaan uit het Groot Mokums Bal Orkest dat door Wouter Kuyper (Cooper) gedurende een samenspelcursus in Amsterdam werd begeleid. Het instrumentarium van Coopers Troopers is tot eigenzinnig bal folkformaat uitgekristalliseerd: basklarinet, klarinet, viool en gitaar. En soms komt een doedelzak voorbij. De groep is inmiddels gestopt.

Beschikbaar voor optredens: Nee

Wanneer heeft Coopers Troopers vroeger gespeeld: