Duo NoordWest

Duo NoordWest

Duo NoordWest ontleent haar naam zowel aan de herkomst van de muzikanten als aan hun repertoire. Els Doekes woont in Leeuwarden, Thomas Steenweg woonde in Leiden. Beiden spelen als volksmuzikant in verschillende formaties. Als Duo NoordWest hebben ze in de afgelopen jaren een repertoire aan luister- en dansmuziek opgebouwd, dat voornamelijk bestaat uit Scandinavische volksmuziek, met het accent op Zweedse volksmuziek.

Website: http://duo-noordwest.nl/

Beschikbaar voor optredens: Ja