Utrecht Unlimited (Nl)

Utrecht Unlimited (Nl)

Deze spontaan ontstane balband (afgekort tot UU) bestond uit - doedelzak/saxofoon, - altviool, - viool/cajon, - cittern en - gitaar en speelde *retestrakke* balfolkmuziek, zoals een danser het verwoordde. UU zette Utrecht op de kaart als balfolkhoofdstad na Groningen, vertegenwoordigd door Spanscel Noord, te hebben hebben afgeschud. De groep is inmiddels gestopt.

Beschikbaar voor optredens: Nee

Wanneer heeft Utrecht Unlimited (Nl) vroeger gespeeld: