Landelijk onderzoek grensoverschrijdend gedrag in de danswereld

Belangrijk bij het dansen is dat je je vrij maar vooral veilig voelt. Daar zetten wij ons als Stichting Balfolkfabriek ook graag voor in. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat dit onderwerp nog steeds onder de aandacht wordt gebracht en dat er open over gesproken kan worden

Onlangs ontvingen wij een mail van een dansorganisatie waarin gevraagd wordt om medewerking aan een landelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen. Specifiek werd daarin gevraagd om een vragenlijst met dansers bij dansorganisaties te delen. Wij van Stichting Balfolkfabriek vinden dit onderwerp erg belangrijk en vragen wij je medewerking aan dit onderzoek.

Een link naar dit onderzoek vind je onder aan deze pagina of in de bijlagen.

Voor de rest bevat deze mail de tekst van het onderzoeksbureau.  Lees overal waar staat ‘dansscholen’ het woord verenigingen of organisaties. Het werkveld verschilt immers niet zoveel van elkaar.

  1. We hebben teruggekoppeld gekregen dat er verschillende dansscholen niet meedoen omdat er geen vervelende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar. We willen echter benadrukken dat we ook positieve ervaringen meenemen in het onderzoek. Het is dus belangrijk dat de vragenlijst ook wordt ingevuld door dansers die nooit te maken hebben gekregen met grensoverschrijdende gedragingen. Alleen zo kunnen wij een representatief beeld vormen van de huidige aard en omvang van het grensoverschrijdende gedrag in het dansen
  2. Daarnaast hebben wij vernomen dat er zorgen zijn over de anonimiteit van de vragenlijst. Daarom willen we benadrukken dat hetgeen dat in de vragenlijst wordt ingevuld, nooit herleidbaar zal worden gerapporteerd. Voor de analyse van de data zullen we alle antwoorden bij elkaar voegen en de rode draad die uit deze antwoorden volgt rapporteren. Specifieke antwoorden worden enkel benoemd in de vorm van quotes voor het kleuren van de data. Deze quotes zullen echter nooit worden gebruikt als ze specifiek zijn voor één persoon en kunnen dus nooit gekoppeld worden aan een individu. De naam van uw dansschool zal ook nergens vermeld worden.
  3. Wat betreft het benaderen van minderjarige dansers hebben wij begrepen dat deze methode veel tijd en moeite kost. Wij hebben deze methodiek daarom aangepast naar een zogenaamd opt-out systeem.  Dit betekent dat alle (minderjarige) dansers of hun ouders de brief krijgen toegestuurd, en als ze geen toestemming willen geven dan kunnen zij dit aangeven in de vragenlijst. We hebben de nieuwe brief voor de ouders van minderjarige dansers bijgevoegd als bijlage. Hierin is nu ook de link naar de vragenlijst opgenomen. Deze kunt u dus direct sturen naar de ouders van de minderjarige dansers.

We hopen dat deze extra informatie u kan motiveren om de vragenlijst alsnog te delen met uw dansers, mocht u dit nog niet gedaan hebben. We hebben de informatiebrieven voor deelnemers en voor de ouders van minderjarige deelnemers met daarin de link naar de vragenlijst gedeeld als bijlage.

Specifiek vragen we u dus opnieuw om middels een e-mail uw meerderjarige dansers de bijlage ‘Informatiebrief_deelnemers_dansonderzoek.doc’ te sturen. En naar de minderjarige dansers willen we u vragen om een e-mail te sturen naar de ouders van de dansers met de bijlage ‘Informatiebrief_ouders_dansonderzoek.doc’.

We hopen dat u deze brieven deelt met uw dansers.

De link naar het onderzoek in het Engels of het Nederlands: Het onderzoek is afgerond en kan niet meer worden ingevuld

De genoemde bijlagen kun je hier downloaden:

Informatiebrief_deelnemers_dansonderzoek_NL

Informatiebrief_ouders_dansonderzoek_NL