ยซ Agenda

16-01-2021 | Overig

BalfolkTV – S1E01 stream

Met: Wim te Groen (Nl)Wouter Kuyper (Nl) Docent(en): Aanvang: 19:00-21:00 Entree: โ‚ฌ 5 en vrije gift Locatie: Online bal,
Internet 2.0, Je Browser
Instructies: Sessie: Contact: music@wimtegroen.nl Meer info ยป

— English below —
Op dit moment is een bal niet toegestaan vanwege corona. Dat betekent dat de plannen voor een bal in Zaandam niet door kunnen gaan als gepland. We moesten ons aanpassen en kwamen met een nieuw plan!

BalfolkTV via Youtube!

Er zal een mooie eerste aflevering zijn van BalfolkTV. We streamen dit vanuit een prachtige locatie. Tijdens de stream kan je genieten van de muziek van Wim en Wouter, maar ook interviews, een micro workshop en een quiz! Dit alles met next-level stream kwaliteit door Ork de Rooij. Uiteraard is er ook een zoom-room waar dansers (of tekenaars, kat-knuffelaars enz) aan mee kunnen doen. Let op: speciaal voor onze internationale vrienden is het programma in het Engels. Zie ook het Facebook evenement voor meer informatie.

koop je tickets hier

De entree is 5 euro per persoon. Als je samen kijkt is het dus 10 euro. Dat kunnen we natuurlijk niet controleren, dus we gaan uit van goed vertrouwen. Vijf euro is het kortingstarief en veel minder dan je voor een bal zou betalen. Als je het meer wil betalen dan kan je de ‘fair pay’ optie kiezen. Dat zou super zijn, het zijn moeilijke tijden voor muzikanten omdat veel van het inkomen weggevallen is.

English

As you may or may not already know.
๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ก๐—ฒ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€ ๐—ถ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—น๐—ผ๐—ฐ๐—ธ๐—ฑ๐—ผ๐˜„๐—ป ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ถ๐—น ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐Ÿญ๐Ÿต๐˜๐—ต of January at least. And this means no dancing is allowed. This means we canโ€™t go through with our concept as planned. We needed to adapt and came up with a new plan!

๐—•๐—ฎ๐—น๐—ณ๐—ผ๐—น๐—ธ๐—ง๐—ฉ

instead of a standard music stream and instead of live dancers. We will have a fun packed interactive first episode of BalfolkTV. We will be streaming from an amazing location. And you can expect in addition to the beautiful tunes from Wim and Wouter also interviews, a micro workshop and a quiz and next-level streamquality by Ork de Rooij. And ofcourse we do have a Zoom-room again!

Get your tickets here

“Entrance” fee will be 5 Euros per person for this concert. If you watch together, for example when you are with 2 persons, it would be 10 Euros. Obviously we won’t be checking this, so this is all in good faith. Five Euros is the “budget price”, and of course a lot less then you would pay for a normal Balfolk ball.. So if you think this is actually worth more, you can use the “fair pay” option. That would be fantastic, and much appreciated. As these times are extra harsh for musicians because a big part of their income is cancelled.

Kaart wordt geladen...