« Agenda

14-03-2020 | Dansen leren

Afgelast – Proefles Balfolk – Enschede

Met: Docent(en): Leo Visser Aanvang: 13:00-18:00 Entree: Gratis Locatie: Danscentrum Dekker,
Wooldriksweg 150, 7512AW Enschede
Instructies: Sessie: Contact: leo.visser@balfolkworkshop.com Meer info »

Afgelast

Vanwege het covid-19 virus is dit evenement geannuleert.
Due to the covid-19 virus this event has been cancelled.

**English below**
Vanaf zaterdag 14 maart zullen er in Enschede weer balfolk danslessen gehouden worden! Dit keer in een wat ander formaat dan laatste keren. Er zullen 6 lessen gehouden worden in het weekend met steeds 2 a 3 weken ertussen. De lessen zullen 4 tot 5 uur lang zijn.

=== Hoe verloopt de lesdag? ===
De lesdagen zullen beginnen om 13:00 en eindigen om 18:00. Er zal sowieso een pauze van 30 minuten halverwege de les zijn en indien nodig nog andere kortere pauzes. Iedere les zal in het teken staan van een bepaalde dans of groep dansen en tijdens deze dag gaan we dieper in op deze specifieke dansen. Zo zullen we bijvoorbeeld kijken naar videomateriaal van zowel historische als meer moderne bronnen om een beeld te krijgen van hoe de dans is ontstaan en veranderd over de tijd. We zullen waar mogelijk ook gebruik maken van technieken zoals videoanalyse om onze dansen te verbeteren. Er zal aandacht worden besteed aan de basis van de dans, aan variaties en communicatietechnieken in de dans. Verder zal waar nodig de groep gedifferentieerd les krijgen om zo iedereen te bieden wat ze nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waar een aantal mensen nog iets meer aandacht nodig hebben in de basis terwijl andere deze al meer onder de knie hebben. Dan zal de groep gesplitst worden met verschillende opdrachten. Zo kan bijvoorbeeld de tweede groep dan aan de gang gaan met videoanalyse of elkaar helpen via feedback en observatietechnieken die jullie zullen meekrijgen. Wanneer we dan doorgaan naar een ander onderwerp komt iedereen weer samen voor dat deel.

=== De docenten ===
De lessen zullen worden gegeven door Leo Visser en Marjolein Bente. Beide dansen al heel wat jaren in de balfolk en reizen door heel Europa om te leren over de dansen en doceren binnen de balfolk. Verder hebben beide ook andere principes beoefend op hogere niveaus waarbij verschillende technieken gebruikt zijn welke zij nu naar de Balfolk meenemen. Beide hebben contacten op verschillende plaatsen in de balfolk wereld en daarbuiten die helpen met onderzoek naar deze dansen, en verwacht dus ook dat ze zullen proberen om zoveel mogelijk informatie met jullie te delen.

=== Waar zijn de danslessen? ===
De danslessen zullen gehouden worden bij Danscentrum Dekker in Enschede (https://goo.gl/maps/BnqTs7UuJLHqnM3j9). Deze locatie is met zowel de auto als het OV goed bereikbaar (15 minuten lopen van Enschede Centraal). De dansschool bevat een bar die voor iedereen wat lekkers heeft. De dansschoolhouder verzoekt ons dus ook vriendelijk om zelf geen spullen mee te nemen om te drinken.

=== Wat zijn de kosten? ===
De proefles op 14 maart zal gratis zijn voor iedereen die wil komen. Voor de 5 lessen daarna zijn er 2 tarieven. Er is een Fair Trade tarief van 120 euro voor alle 5 de lessen samen. Of als je wat minder te besteden hebt dan is het bedrag 100 euro. Zodra je je hebt ingeschreven ontvang je meer informatie over de betaalwijze. Indien nodig is het mogelijk om in termijnen te betalen.

=== Wat zijn de lesdagen? ===
De lesdagen zijn als volgt:
14-03-2020 – Wals (Proefles)
28-03-2020 – Bourrée
18-04-2020 – Koppeldansen & Connectie
09-05-2020 – Rondeau
30-05-2020 – Mazurka
13-06-2020 – Bretons
Let op, je kunt niet voor alleen bepaalde lessen opgeven. Je geeft je op voor alle lessen. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor internationale mensen die maar voor korte tijd in Nederland zijn of voor andere docenten/organisatoren omdat die het al druk genoeg hebben.

=== Inschrijven ===
Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/GjarhgKNRAnjLysA7
Zodra je hier op hebt ingeschreven nemen we contact met je op voor de betaal gegevens en een laatste bevestiging. Dit kan een paar dagen duren.
Wil je alleen inschrijven voor de proefles (voorlopig) dan kan dat hier:
https://forms.gle/kp39AJCZZN3tbn7H7

**English here**
Starting March 14th there will be balfolk lessons in Enschede again. In contrast to other editions this time the lessons will be during the weekends with 2 or 3 weeks in between every lesson. There will be a total of 6 lessons with a duration of 4 to 5 hours.

=== What can I expect of a lesson? ===
Lessons will start at 13:00 and end at 18:00. There will be at least one break of 30 minutes halfway. If needed more breaks will be included. During the lesson we will focus on one dance or collection of dances. During the lesson we will delve deeply into the dance by for example looking at video recording from historical and not-so-historical sources. We will also use techniques like video analysis to improve our dances even more.
Furthermore, where needed the group will receive differentiated teaching so everyone is offered what they need most. For example, it may occur that some people still need to focus on the basics a bit more whilst others are ready to move on. Then the group will be split, and each will receive different exercises. The second group might work on video analysis or helping each other with feedback or observation techniques they will have received. When we move on to a different part, the group will come back together.

=== The teachers ===
The lessons will be taught by Leo Visser and Marjolein Bente. Both have been dancing balfolk for several years now and travel through all of Europe to learn about dancing and teaching techniques within balfolk. Both have also practiced other disciplines at a high level and now bring the techniques they learned there to balfolk. They have a good many contacts both throughout and outside the balfolk world, helping them with research into balfolk dances, so you can expect them to try and share as much as possible of this information with you.

=== Where are the lessons?===
The lessons will be held at Danscentrum Dekker in Enschede (https://goo.gl/maps/BnqTs7UuJLHqnM3j9). The location is easy to reach, both via car and public transport (Enschede Centraal train station is 15 min walk). The dance school has a bar with a nice selection of drinks. They do therefore request us not to bring our own water or other drinks.

=== What does it cost? ===
The trial lesson on March 14th will be freely available for everyone who wants to come. For the 5 lessons following that there are two rates. There is a Fair Trade rate of 120 euros for all 5 lessons together. Or, if you don’t have much to spend, there is a rate of 100 euros. As soon as you’ve registered, you’ll receive more information about payment. If necessary, it will be possible to pay in installments.

=== When are the lessons? ===
The dates for the lessons are listed below:
14-03-2020 – Waltz (Trial lesson)
28-03-2020 – Bourrée
18-04-2020 – Couple dances & Connection
09-05-2020 – Rondeau
30-05-2020 – Mazurka
13-06-2020 – Breton
Please note that you cannot register for only specific lessons. You register for all of the lessons. Exceptions can be made for international people who are only in the Netherlands for a short time or for other teachers/organizers, because they are already plenty busy for balfolk.

=== Sign Up ===
You can sign up by following this link: https://forms.gle/GjarhgKNRAnjLysA7
After you signed up we will contact you about the payment information and give you a confirmation that you are signed up. This can take a few days.
If you (for now) only want to sign up for the trail lesson you can do that here:
https://forms.gle/kp39AJCZZN3tbn7H7

Kaart wordt geladen...