« Agenda

Balfolk Utrecht Bal - Geronimo, Viorel en Snaarmaarwaar
03-07-2022 | Bal

Balfolk Utrecht Bal – Geronimo, Viorel en Snaarmaarwaar

Met: Geronimo (be)Snaarmaarwaar (Be)Viorel (Be) Docent(en): Aanvang: 16:00-22:00 Entree: https://forms.gle/16qNSmuvB6KHAozC7 Locatie: Moira,
Wolvenstraat 10, 3512CH Utrecht
Instructies: Nee Sessie: Ja Contact: Utrecht@balfolk.nl Meer info »


** English below **

Balfolk Utrecht presenteert

Bal met Geronimo, Viorel en Snaarmaarwaar

Herinner je nog de goede oude tijd, toen er bals waren in de Moira? Waar we knusse dansjes deden op goed muziek met leuke mensen. We hebben goed nieuws! We zijn terug na een aantal lange jaren met twee bals dit najaar en met maar liefst 3 toffe bands! En, mocht je nog nooit in de Moira hebben gedanst, dan is dit het perfecte moment om fijne herinneringen op te bouwen.

Voorlopig zijn we deels uitverkocht!

Op het moment zijn alle tickets voor énkel het bal uitverkocht. Doordat we de workshop pas later konden aankondigen, hebben we nu nog een paar plekken gereserveerd voor de mensen die graag naar de workshop én het bal willen komen. Dus als je het echt niet wilt missen, schrijf je voor beiden in.

Als je je enkel voor het bal aanmeldt, kom je op de wachtlijst te staan. De vorige keer kwamen daar nog veel plekken voor vrij en als niet alle workshopplekken verkopen, komen die ook vrij. Dus het loont zeker om je snel voor de wachtlijst aan te melden als je niet ook aan de workshop mee wilt doen!

 

Je kunt reserveren via Google Forms: https://forms.gle/16qNSmuvB6KHAozC7

 

Er is een workshop van Sara & Paulo voor het bal. Wil je de workshopbeschrijving lezen, zie hier.


Programma
12:00 – Workshop
15:00 – Einde Workshop
15:30 – Inloop voor het bal
16:00 – Geronim0
17:30 – Potluck
18:45 – Viorel
20:15 – Korte Pauze
20:30 – Snaarmaarwaar
22:00 – Eind bal en Sessie tijdens het opruimen


Bands
Op dit bal hebben we dus maar liefst drie volgende bands voor jullie:

Geronimo .

Viorel .

Snaarmaarwaar . Je kunt meer over ze lezen door op hun naam te klikken, of je kunt hieronder naar ze luisteren. Met dank aan Frisse Folk voor de opname.


Reserveren, Prijzen en Voorwaarden
Je reserveert een kaartje voor het bal, bal + workshop, of workshop. Je kiest aan de deur welke tarief je wil betalen. Voor reserveren, prijzen en voorwaarden zie Google Forms: https://forms.gle/16qNSmuvB6KHAozC7.

Let op! Je betaalt contant aan de kassa bij de deur. Later in de avond verplaatst de kassa naar de bar. Mocht je meer willen betalen dan de fair-trade om de artiesten en ons te sponsoren, alle hulp is welkom. Mocht je geen contant bij je hebben, dan kun je met de Albert Heijn aan de Voorstraat pinnen. Bij ons kun je helaas niet pinnen.


Fair Trade (Het Galette Prijsje)
Vind jij het belangrijk dat docenten en muzikanten eerlijk betaald worden? En, wil je dat Balfolk Utrecht kwaliteit levert? Neem dan Fair Trade! Want, goede docenten en muzikanten verdienen meer dan basic theebiscuits bij hun koffie. Verleid ze naar onze events met galettes. Daarom Fair Trade 🙂


Eten en Drinken
We hebben een garderobe waar je je spullen kunt achterlaten. Laat je spullen niet op de banken liggen. Er is een Potluck. Iedereen neemt eten mee, die we dan met zijn allen delen. We zorgen dat er een aantal tafels staan met labeltjes: vegetarisch, vegan, vis en niet-vis vlees. Aangezien er balfolkers zijn met allergieën (noten, gluten, lactose, garnalen etc.) raden we aan om een ingrediëntenlijstje bij je eten te zetten.

Neem je eigen bord, bestek en opscheplepels mee, die zijn namelijk niet aanwezig in de Moira. En, het is lief als je na de potluck je eigen afval opruimt en/of weggooit. We zorgen voor een aantal vuilnisbakken.

De Moira heeft een bar waar je drankjes kunt bestellen.


Richtlijnen
Wij willen graag dat iedereen bij Balfolk zich vrij voelt om zichzelf te zijn en zich veilig voelt om aan te geven wat ze nodig hebben. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen die naar onze bals komt op de hoogte is van een aantal richtlijnen waar we ons aan houden. Zo maken we de community voor iedereen zo veilig en fijn mogelijk. De richtlijnen voor onze bals: Dansrichtlijnen.
Alle balfolkevenementen die je op balfolk.nl kunt vinden, moeten zich in principe aan deze algemene richtlijnen houden.


Locatie
Het bal vindt plaats in de Moira, een fijne zaal in het centrum van Utrecht. Het adres is Wolvenstraat 10 (aan het einde van de Plompetorengracht). Je moet de blauwe deur hebben aan de rechterkant. Dan kom je via de trap naar beneden in de zaal.Balfolk Utrecht presents

Bal with Geronimo, Viorel en Snaarmaarwaar

Our previous ball sold out quite early. You can book via Google Forms: https://forms.gle/16qNSmuvB6KHAozC7.

Do you remember the good old days when there were balls in the Moira? Where we did cozy dances to good music with nice people. We have good news! We are back after a number of long years with two balls this fall and with no less than 3 great bands! And, if you’ve never danced at the Moira, now is the perfect time to build great memories.

There is a workshop by Sara & Paulo before the ball. Do you want to read the workshop description, see here.


Programm
12:00 – Workshop
15:00 – End of Workshop
15:30 – Walk-in for the ball
16:00 – Geronim0
17:30 – Potluck
18:45 – Viorel
20:15 – Short break
20:30 – Snaarmaarwaar
22:00 – End of the ball and Session.


Bands
We have no less than three following bands for you at this ball:

Geronimo .

Viorel .

Snaarmaarwaar . You can read more about them by clicking on their names, or you can listen to them below. Special thanks to Frisse Folk for the recording.


Reservation, Prices and Conditions
You reserve a ticket for the ball, ball + workshop, or workshop. You choose at the door which rate you want to pay. For reservations, prices and conditions see Google Forms: https://forms.gle/16qNSmuvB6KHAozC7.

NB! You pay cash at the door which rate you want to pay. Later in the evening, the cash register moves to the bar. If you want to pay more than the fair-trade to sponsor the artists and us, all help is welcome. If you do not have cash with you, there is an ATM at Albert Heijn on Voorstraat. There is no pin option at our cash register.


Fair Trade (Het Galette Prijsje)
Do you think it is important that teachers and musicians are paid fairly? And, do you want Balfolk Utrecht to deliver quality? Pay Fair Trade! Because, good teachers and musicians earn more than basic tea biscuits with their coffee. Seduce them to our events with galettes. Therefore Fair Trade 🙂


Food and Drinks
We have a cloakroom where you can leave your belongings. Do not leave your belongings on the couches. There’s a Potluck. Everyone brings food, which we then share with all of us. We ensure that there are a number of tables with labels: vegetarian, vegan, fish and non-fish meat. Since there are balfolkers with allergies (nuts, gluten, lactose, shrimp, etc.), we recommend adding an ingredients list to your food.

Bring your own plate, cutlery and serving spoons, these are not available in the Moira. And, it’s nice if you clean up and / or throw away your own waste after the potluck. We provide a number of garbage cans.

The Moira has a bar where you can order drinks.


Guidelines
We want everyone at Balfolk to feel free to be themselves and feel safe to express their needs. We therefore think it is important that everyone who comes to our balls is aware of a number of guidelines that we adhere to. In this way we make the community as safe and pleasant as possible for everyone. The guidelines for our balls: Guidelines.
In principle, all balfolk events that you can find on balfolk.nl must adhere to these general guidelines.


Location
The ball takes place in the Moira, a nice hall in the center of Utrecht. The address is Wolvenstraat 10 (at the end of Plompetorengracht). Take the blue door on the right and go down the stairs into the hall.


Kaart wordt geladen...

Volgende evenementen:

Vorige evenementen: