« Agenda

Afgelast - Workshop: Stretch & Strength
20-04-2020 | Dansen leren

Afgelast – Workshop: Stretch & Strength

Met: Docent(en): Sophie van Grinsven Aanvang: 19:00-22:00 Entree: Inschrijven gaat via Google Forms, zie "Prijzen en aanmelden" Locatie: Moira,
Wolvenstraat 10, 3512CH Utrecht
Instructies: Sessie: Contact: utrecht@balfolk.nl Meer info »


** English below ** The workshop will be in English if at least one person doesn’t speak Dutch. Alternatively, there will be a live translator.

Het actiegroepje van Balfolk Utrecht presenteert

Stretch & Strength – how to prolong your life as a dancer

Moira op Maandag is weer begonnnen! We hebben maar liefst drie korte verdiepende minireeksen: Tango-Balfolk, Spelen in koppeldansen met ‘Guide to get Lost’ en Branle Béarnais. Daarnaast is er een enkele workshop van Sophie van Grinsven: ‘Stretch & Strength’. Oftewel, als je een divers programma leuk vindt, kom naar de Moira op Maandag!

Het is mogelijk om je los in te schrijven voor elke minireeks, maar dansers die zich inschrijven voor meerdere reeksen (of zelfs het hele seizoen) krijgen natuurlijk korting van ons. Meer informatie kun je hier beneden lezen. Alle lesdata zijn te vinden op de lespagina van Utrecht: https://www.balfolk.nl/informatie/lessen/lessen-utrecht/.

Inschrijfformulier


Workshopbeschrijving
Wanneer je begint met dansen zal je misschien nooit meer kunnen stoppen… daarom is het een goed idee om je lichaam een beetje betere te leren kennen en ervoor te zorgen dat het zo lang mogelijk door kan gaan met van dansen genieten. In deze workshop werekn we toe naar het verstevigen en stabiliseren van de spieren die je nodig hebt voor Balfolk. Met een specifieke focus op enkels, hamstrings, Achillespees, heupen en knieën gaan we ontdekken wat jouw lichaam nodig heeft. We beginnen met een rustige, makkelijke warm-up die je voorafgaand aan elke les of bal kan gebruiken. Daarna gaan we door met oefeningen die kracht, uithoudingsvermogen en balans trainen, die alledrie essentieel zijn om je lichaam gezond en goed uitgelijnd te houden (denk aan: postuur verbederen, meer controle). Wanner we warm zijn lopen we door we een uitgebreide stretchroutine heen om ervoor te zorgen dat jullie allemaal veilig kunnen stretchen na een lange festivaldag, of simpelweg wanneer je lichaam daarom vraagt.

Zorg ervoor dat je een joggingbroek, t-shirt en sport- of dansschoenen aandoet (een sportschooloutfit, min of meer). Zorg er ook voor dat je een trui en waterfles meeneemt, even als en yogamat of een grote handdoek.


Niveau
Deze workshop is toegankelijk voor iedereen, ongeacht hun niveau of ervaring.


Over de Docent
Sophie van Grinsven werkt als docent an choreograaf binnen de wereld hedendaagse en improvisatie danse. Ze heeft veel ervaring met niet alleen hedendaagde dans doceren, maar ook klassiek ballet, ballroom, contactimprovisatie en mime. Ze zet haar uitgebreide achtergrond in om cursisten van alle leeftijden de vele wegen naar Rome te tonen. Met focus op zowel techniche warden als artistieke vrijheid en uitrdrukken hoopt ze dansers op te leiden tot breed onderlegde artiesten met het gereedschap om hun eigen stijl te creëren in de dans.  Sophie leidt verschillende (improvisatie) dans projecten en streeft ernaar om iedereen een eerlijke kans te geven zich te leren uitdrukken met hun eigen krachten.


Lestijden
Elke workshop is 2.5 uur lang. Het programma:
19:00 – deuren open
19:15 – de les begint
21:45 – einde les
22:00 – sluiting.


Locatie
De lessen en workshops vinden plaats in de Moira, een fijne zaal in het centrum van Utrecht. Het adres is Wolvenstraat 10 (aan het einde van de Plompetorengracht). Je moet de blauwe deur hebben aan de rechterkant. Dan kom je via de trap naar beneden in de zaal.


Fair Trade (Het Galette Prijsje)
Vind jij het belangrijk dat docenten en muzikanten eerlijk betaald worden? En, wil je dat Balfolk Utrecht kwaliteit levert? Neem dan Fair Trade! Want, goede docenten en muzikanten verdienen meer dan basic theebiscuits bij hun koffie. Verleid ze naar onze events met galettes. Daarom Fair Trade 🙂


Prijzen
De kosten voor deelname van deze workshop zijn

Regulier tarief €23,-
Fair-Trade tarief €25,- (Als je de eerlijke prijs wil betalen)
Kortingstarief €20,- (Als je te weinig besteden hebt).

Je betaalt contant voor aan het begin van de workshop. Aanmelden gaat via Google Docs: .

Aanmelden gaat via Google Forms. Je ontvangt na inschrijven binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail.

 

Newsletter & Other Questions
Do you have any questions or would you like to sign up for the newsletter? Contact us at utrecht@balfolk.nl

 


The Balfolk Utrecht team is proud to present

Stretch & Strength – how to prolong your life as a dancer

Moira on Mondays season is about begun! There will be three short in-depth series this season: Tango-Balfolk, Playing in couple dances with ‘Guide to get Lost’ and Branle Béarnais. In addition, Sophie van Grinsen will teach a solitary workshop called ‘Stretch & Strength’. In short, if you want a diverse programme, come to Moira on Mondays (Moira op Maandag).

It is possible to register for each series separately, but if you register for more than one (or for the whole season), then you’ll get a discount of course. Detailed information can be found below. The complete calendar of this season can be found on our teaching page: https://www.balfolk.nl/en/balfolk-dance-classes-utrecht/.

Registration Form


Workshop Description
Once you start dancing, you will never be able to stop… therefore it might just be a good idea to get to know your body a little better and make sure you and your body will be able to enjoy dancing as long as possible. In this workshop we will work towards strengthening and stabilizing the muscles needed for Balfolk. With a specific focus on ankles, hamstring, Achilles, hips and knees we will discover what your body needs. We will start with an easy light warm-up, which you can use before any class or bal. We then will move into exercises to build strength, stamina and balance, which are essential to keep your body healthy and in the right alignment (think; improving your posture, more control in your upper body etc). Once we are warm, we we will do a very extensive stretch routine, to ensure you are able to stretch safely after a long festival day or just whenever your body need it.

Please be sure to wear sweatpants, t-shirt and sport/dance sneakers (a.k.a. sport or fitness outfit). Also make sure to bring a sweater, water bottle, yoga mat or big towel.


Workshop the Prerequisites
This workshop is suitable for everybody, regardless of their level and experience.


About the Teacher
Sophie van Grinsven works as a teacher and choreographer within the contemporary and improvisation dance world. She has plenty of experience teaching not only contemporary dance but also classical ballet, ballroom, contact improvisation and mime. Her extended background is put into action to show students of all ages the many ways to Rome in the world of the performance arts. Focusing on both technical values as well as artistic freedom and expression, she hopes to educate dancers to be well rounded performers with tools to create their own style within their dancing. Sophie leads various (improvisation) dance projects and strives to give everybody a fair chance to learn to express themselves through the performing arts within their own capacity and using their strengths.


Class Times
Each workshop lasts for 2.5 hours. The class times are:
19:00 – doors are opened
19:15 – the lesson begins
21:45 – the lesson ends
22:00 – room closes.


Location
The lessons and workshops are in the Moira, a cosy dancing hall in the centre of Utrecht. Its address is Wolvenstraat 10 (it is at the end of Plompetorengracht). Take the blue door on the right and take the stairway to go downstairs to the zaal.


Fair Trade (The Galette Price)
Do you find it important to pay teachers and musicians a fair price? And, do you think that Balfolk Utrecht should continue to deliver high quality? Then buy Fair Trade! Because good teachers and musicians deserve more than basic tea biscuits with their coffee. Lure them to our events with galettes. Hence, Fair Trade 🙂


Prices
Participation costs for this workshop are:

Regular price €23,-
Fair-Trade price €25,- (If you want to pay the fair price)
Discount price €20,- (If you don’t have a lot to spend).

Payment is done in cash at start of the first workshop you participate in.

Registration is done via Google Forms. You’ll recieve confirmation of your registration by e-mail within several days.

 

Newsletter & Other Questions
Do you have any questions or would you like to sign up for the newsletter? Contact us at utrecht@balfolk.nl


 

Kaart wordt geladen...

Volgende evenementen:

Vorige evenementen: