« Agenda

Afgelast – Fundamentals 5 - Wals in 3 (basis)
08-06-2020 | Dansen leren

Afgelast – Fundamentals 5 – Wals in 3 (basis)

Met: Docent(en): Rian de Jong Aanvang: 19:00-22:00 Entree: Inschrijven gaat via Google Forms, zie "Prijzen en aanmelden" Locatie: Moira,
Wolvenstraat 10, 3512CH Utrecht
Instructies: Sessie: Contact: utrecht@balfolk.nl Meer info »


** English below ** The workshop will be in English if at least one person doesn’t speak Dutch. Alternatively, there will be a live translator.

Het actiegroepje van Balfolk Utrecht presenteert

Fundamentals 5 – Wals in 3 (basis)

De Fundamentals, workshops waarin we de veelvoorkomende balfolk dansen leren. Je zult hier de basis en een aantal variaties leren, of ze juist verfijnen. We hebben dit voorjaar een reeks van minstens vijf Fundamentals: Scottish, Mixers en Polka, Mazurka, Bretons en Wals. Gegeven door niemand anders dan Rian de Jong, die Saskia Sportel het afgelopen seizoen bij de Fundamentals heeft geassisteerd.

Het is mogelijk om je los in te schrijven voor elke Fundamentals workshop, maar dansers die zich inschrijven voor alle Fundamentals workshops krijgen natuurlijk korting van ons. Meer informatie kun je hier beneden lezen. Alle lesdata zijn te vinden op de lespagina van Utrecht: https://www.balfolk.nl/informatie/lessen/lessen-utrecht/.


Inschrijfformulier Hier.


Workshopbeschrijving
Ah, wals, wie heeft niet het muziek gehoord en voelde zich niet uitgenodigd… Binnen Balfolk hebben we ook de wals in 3, als muziek en koppeldans. En, er is zoveel te beleven in een wals! Muziek, passen, leiden & volgen, al die rondjes draaien, met of zonder bounce.

De basis van wals in 3 is moeilijker dan die van de andere dansen uit de voorgaande Fundamentals, omdat het moeilijk is om je draaien regelmatig te houden en tegelijk door een zaal rond te dansen, dus we zullen ons voornamelijk op de basis richten.


Niveau
Voor wie net begint met balfolk is, zijn de Fundamentals een kans om zowel de basistechnieken als wat verdieping te leren. Alle Fundamentals workshops zijn toegankelijk voor beginners, dus je hoeft niet de vorige te doen om de volgende te kunnen.

Voor wie al een tijdje balfolk danst, is dit een kans om je techniek te verfijnen en/of de andere rol te leren, en hierbij kun je gebruik maken van de persoonlijke aandacht van onze fijne docente.


Over de Docent
Rian de Jong danst al meer dan tien jaar balfolk en heeft daarnaast veel andere danservaring, bijvoorbeeld vanuit tango en salsa. Ze is van origine een klassiek danser, waardoor ze een liefde voor danstechniek heeft opgebouwd. Ze kijkt er naar uit haar ervaring en enthousiasme dit seizoen met jullie te delen.


Lestijden
Elke lesavond is 2.5 uren lang. Het programma:
19:00 – deuren open
19:15 – de les begint
21:45 – einde les
22:00 – sluiting.


Locatie
De lessen en workshops vinden plaats in de Moira, een fijne zaal in het centrum van Utrecht. Het adres is Wolvenstraat 10 (aan het einde van de Plompetorengracht). Je moet de blauwe deur hebben aan de rechterkant. Dan kom je via de trap naar beneden in de zaal.


Fair Trade (Het Galette Prijsje)
Vind jij het belangrijk dat docenten en muzikanten eerlijk betaald worden? En, wil je dat Balfolk Utrecht kwaliteit levert? Neem dan Fair Trade! Want, goede docenten en muzikanten verdienen meer dan basic theebiscuits bij hun koffie. Verleid ze naar onze events met galettes. Daarom Fair Trade 🙂


Prijzen en Aanmelden
De kosten voor deelname van één workshop zijn:

Normaaltarief €23,-
Fair-Trade tarief €25,- (Als je de eerlijke prijs wil betalen)
Kortingstarief €20,- (Als je te weinig besteden hebt).

Als je voor de hele reeks inschrijft, voordat Fundamentals 2 begint, krijg je €10,- korting. Dus je kan nog tot aan het begin van Fundamentals 2 voor de hele reeks inschrijven om de korting te krijgen. Dan zijn de kosten voor de hele reeks:

Normaaltarief €105,-
Fair-Trade tarief €115,- (Als je de eerlijke prijs wil betalen)
Kortingstarief €90,- (Als je te weinig besteden hebt).

Je betaalt contant voor je hele reservering aan het begin van de eerste workshop die je volgt, of aan het begin van Fundamentals 2, als je de korting wil. Aanmelden gaat via Google Forms.


Nieuwsbrief
Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te verzenden naar balfolkutrecht@gmail.com met dat je je wil aanmelden voor de nieuwsbrief.

Heb je vragen? Mail naar utrecht@balfolk.nl


The little taskforce of Balfolk Utrecht presents

Fundamentals 5 – Waltz in 3 (basics)

The Fundamentals, workshops in which we teach the most common balfolk dances. In these workshops, you will learn (or refine) the basics and some variations. This spring there will be a series of five Fundamentals Workshops: Scottish, Mixers, Mazurka, Bretons and Waltz. These workshops are led by Rian de Jong, who is a renowned balfolk dancer and teacher, and who assisted Saskia Sportel with the previous Fundamentals Workshops.

It is possible to register for each Fundamentals workshops separately, but if you register for all Fundamental Workshops, then you’ll get a discount of course. Detailed information can be found below. The complete calendar of this season can be found on our teaching page: https://www.balfolk.nl/en/balfolk-dance-classes-utrecht/.


Registration Form.


Workshop Description
Ah, waltz, who hasn’t heard the music and felt invited… In Balfolk we also have waltz in 3, as music and a couple dance. There is a lot to experience in a waltz. The Music, the steps, leading & following, turning together with or without bouncing.

The basis of waltz is more difficult than the other dances from the previous Fundamentals, because it’s difficult to turn together, while keeping your balance steady and moving in a circle over the dancing floor. That’s why we’ll focus mostly on the basis.


The Prerequisites
The dancers who have just started, in the Fundamentals you’ll learn the basic techniques and some advanced techniques. Every Fundamentals workshop is accessible for total beginners, i.e. you do not have to do the first to do be able to do the second.

The dancers who have already been dancing balfolk for sometime, in the Fundamentals you’ll refine your technique, and if you like, you can ask for help from our teacher.


The Teacher
The workshops are led by Rian de Jong, who is a renowned balfolk dancer and teacher, and who assisted Saskia with the previous Fundamentals Workshops.
Rian has been dancing balfolk for over 10 years and has a lot of experience in tango and salsa. Raised as a classical dancer, she built a love for dancing technique. She is looking forward to sharing her love for balfolk.


Class Times
Each workshop is 2.5 hours. The class times are:
19:00 – doors are opened
19:15 – the lesson begins
21:45 – the lesson ends
22:00 – room closes.


Location
The lessons and workshops are in the Moira, a cosy dancing hall in the centre of Utrecht. Its address is Wolvenstraat 10 (it is at the end of Plompetorengracht). Take the blue door on the right and take the stairway to go downstairs.


Fair Trade (The Galette Price)
Do you find it important to pay teachers and musicians a fair price? And, do you think that Balfolk Utrecht should continue to deliver high quality? Then buy Fair Trade! Because good teachers and musicians deserve more than basic tea biscuits with their coffee. Lure them to our events with galettes. Hence, Fair Trade 🙂


Prices
Participation costs for one workshop are:

Normal price €23,-
Fair-Trade price €25,- (If you want to pay the fair price)
Discount price €20,- (If you don’t have a lot to spend).

If you register for the whole series, before or at the start of the 2nd Fundamentals, then you get €10,- discount. Then the costs for the whole series are

Normal price €105,-
Fair-Trade price €115,- (If you want to pay the fair price)
Discount price €90,- (If you don’t have a lot to spend).

Payment is done for the whole reservation in cash at the beginning of the first workshop that you are following, or at Fundamentals 2 if you want the discount. Registration is done via Google Forms.


Nieuwsbrief
To sign-up for the newsleter, send an e-mail to balfolkutrecht@gmail.com with that you want to sign-up for the newsletter.

Do you have questions? Contact us at utrecht@balfolk.nl


 

Kaart wordt geladen...

Volgende evenementen:

Vorige evenementen: