« Agenda

Balfolk Utrecht - Bal met Thalas, Jeroen Laureyssens en Swinco
08-06-2024 | Bal

Balfolk Utrecht – Bal met Thalas, Jeroen Laureyssens en Swinco

Met: Jeroen Laureyssens (Be)Swinco (NL)Thalas (Be) Docent(en): amber Aanvang: 16:00-22:00 Entree: €15 korting, €20 normaal, €25 fairtrade, €15 workshop Locatie: Moira,
Wolvenstraat 10, 3512CH Utrecht
Instructies: Nee, wel een workshop Zweedse dansen vooraf. Sessie: Nee Contact: Utrecht@balfolk.nl Meer info »


** English below **

Je kunt reserveren via de grote knop ‘Koop direct een kaartje’ bovenaan deze pagina. De online inschrijvingen zijn momenteel gesloten; er is voldoende plek op het bal dat je langs kan komen. Ter plekke kan je contant of per QR code betalen.

We sluiten dit jaar af met maar liefst 3 bands; Het kersverse duo Thalas van Guus Herremans en Ward Dhoore, het nieuwe Swinco van de al lang spelende David Cornelissen en Gregor Swinkels, en Jeroen Laureyssens die na vele Zweedse rondzwervingen, weer in onze contreien is. Eerder de dag is er ook een workshop Scandinavische dansen door Amber Wever om je voor te bereiden om de nieuw meegebrachte Scandinavische deunen van Jeroen Laureyssens.

Er is een workshop voor het bal: Scandinavische Dansen met Amber Wever.

Programma

12:00 – Workshop
15:00 – Einde Workshop
15:30 – Inloop voor het bal
16:00 – Thalas
17:30 – Potluck
18:45 – Swinco
20:15 – Jeroen Laureyssens
21:45 – Eind bal

Reserveren, Prijzen en Voorwaarden

Je kan vooraf een kaartje reserveren via de grote knop ‘Koop direct een kaartje’ bovenaan deze pagina. De online inschrijvingen zijn momenteel gesloten; er is voldoende plek op het bal dat je langs kan komen. Ter plekke kan je contant of per QR code betalen.

Je kan tickets kopen voor alleen het Bal of een Combiticket voor Bal + de Workshop vooraf. Mocht je alleen voor de workshop langs willen komen, stuur dan een e-mail naar utrecht@balfolk.nl.

Om het bal toegangekelijk te houden zijn er meerdere tarieven: Korting voor dansers die het krap heben, Normaal voor het gangbare ticket, en Fair-Trade voor dansers die willen bijdragen aan eerlijke vergoedingen voor docenten en muzikanten.

Korting Normaal Fair-Trade
Bal €15 €20 €25
Bal + Workshop €30 €35 €40

Bij het doen van een reservering moet je akkoord gaan met het privacybeleid en de verkoopvoorwaarden.

Let op! Als je niet gereserveerd hebt, betaal je contant of per QR code (iDeal, Bancontact) aan de kassa bij de deur. Later in de avond verplaatst de kassa naar de bar. Bij ons kun je helaas niet pinnen.

Fair Trade

Vind jij het belangrijk dat docenten en muzikanten eerlijk betaald worden? Wil je dat Balfolk Utrecht kwaliteit levert? Neem dan Fair Trade! Want, goede docenten en muzikanten verdienen meer dan basic theebiscuits bij hun koffie. Verleid ze naar onze events met galettes. Daarom Fair Trade. 🙂

Eten en Drinken

We hebben een garderobe waar je je spullen kunt achterlaten. Laat je spullen niet op de banken in de zaal liggen.

Er is een Potluck na de eerste band: we zetten een aantal tafels in het midden van de zaal met labetjes: vegetarisch, vegan, vis en niet-vis vlees. Hier onstaat dan een buffet van al het lekkere eten dat door deelnemers is meegenomen – wat neem jij mee? Aangezien er balfolkies zijn met allergieën (noten, gluten, lactose, garnalen etc.) is het fijn als je een ingrediëntenlijstje bij je eten wil zetten.

Vergeet niet je eigen bord, bestek en opscheplepels mee te nemen, die zijn namelijk niet aanwezig in de Moira. En het is lief als je na de potluck je eigen afval opruimt en/of weggooit; we zorgen voor een aantal vuilnisbakken.

De Moira heeft een bar waar je drankjes kunt bestellen.

Richtlijnen

Wij willen graag dat iedereen bij Balfolk zich vrij voelt om zichzelf te zijn en zich veilig voelt om aan te geven wat ze nodig hebben. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen die naar onze bals komt op de hoogte is van een aantal richtlijnen waar we ons aan houden. Zo maken we de community voor iedereen zo veilig en fijn mogelijk. De richtlijnen voor onze bals: Dansrichtlijnen.
Alle balfolkevenementen die je op balfolk.nl kunt vinden, moeten zich in principe aan deze algemene richtlijnen houden.

Locatie

Het bal vindt plaats in de Moira, een fijne zaal in het centrum van Utrecht. Het adres is Wolvenstraat 10 (aan het einde van de Plompetorengracht). Je moet de blauwe deur hebben aan de rechterkant. Dan kom je via de trap naar beneden in de zaal.


** English **

You can reserve your tickets via the big button labelled ‘Koop direct een kaartje’ at the top of this page. Online reservations are closed at the moment; there is enough room at the ball that you can come and buy your ticket (by cash or QR code) there.

We finish the year with no less than 3 bands; The brand new Thalas of Guus Herremans and Ward Dhoore, the new Swinco of the already long playing David Cornelissen and Gregor Swinkels, and Jeroen Laureyssens who is back in our region again after a lot of roaming in Sweden. Earlier that day there will also be a workshop in Scandinavian dances by Amber Wever to prepare you for the new tunes from Scandinavia that Jeroen Lauryssens will bring.

There is a workshop before the ball: Scandinavian Dances with Amber Wever.

Programme

12:00 – Workshop
15:00 – End of Workshop
15:30 – Doors open for thebal
16:00 – Thalas
17:30 – Potluck
18:45 – Swinco
20:15 – Jeroen Laureyssens
21:45 – End of bal

Reservation, Prices and Conditions

You can reserve a ticket in advance by clicking the big button labelled ‘Koop direct een kaartje’ at the top of this page. Online reservations are closed at the moment; there is enough room at the ball that you can come and buy your ticket (by cash or QR code) there.

You can reserve tickets for just the Ball, or a Combination ticket for the Ball + the Workshop before the ball. In case you only want to come for the workshop, please send us an e-mail at utrecht@balfolk.nl.

To keep the ball accessible, we have multiple price options: Korting (Discount) for dances that are tight on money, Normaal for the regular ticket, and Fair-Trade for dancers that want to contribute to fair compenstaion for teachers and musicians.

Discount Normal Fair-Trade
Ball €15 €20 €25
Ball + Workshop €30 €35 €40

To make a reservation you must agree to our privacy policy and registration conditions.

NB! If you have not reserved a ticket, you can pay for one by cash or by QR code (iDeal, Bancontact) at the door. Later in the evening, we will move the cash register to the bar. If you do not have cash with you, there is an ATM at Albert Heijn on Voorstraat. Unfortunately, we cannot offer the option to pay by pin.

Fair Trade

Do you think it is important that teachers and musicians are paid fairly?Do you want Balfolk Utrecht to deliver quality? Then payFair Trade! Because, good teachers and musicians deserve more than basic tea biscuits with their coffee. Seduce them to come to our events with galettes. Choose Fair Trade 🙂

Food and Drinks

We have a cloakroom where you can leave your belogings. Please do not leave them on the couches near the dancing floor.

There will be a potlock in the evening: we will put a number of tabels in the middle of the room labelled vegetarion, vegan, fish and non-fish meat. Here we’ll make a buffet of all sorts of delicious food brought by participants – what are you bringing? Since there are balfolkies with allergies (e.g. nuts, gluten, lactose, shrimp, etcetera), we would appreciate it if you could list the ingredients of your dish.

Please make sure to bring your own plate, cutlery and serving spoon, as we don’t have any of those at the Moira. Afterwards, it would be nice if you could clean up and / or throw out your own waste after the potluck.

The Moira has a bar where you can order drinks.

Guidelines

We want everyone at Balfolk to feel free to be themselves and feel safe to express their needs. We therefore think it is important that everyone who comes to our balls is aware of a number of guidelines that we adhere to. In this way we make the community as safe and pleasant as possible for everyone. The guidelines for our balls: Guidelines.
In principle, all balfolk events that you can find on balfolk.nl must adhere to these general guidelines.

Location

The ball takes place in the Moira, a nice hall in the center of Utrecht. The address is Wolvenstraat 10 (at the end of Plompetorengracht). Take the blue door on the right and go down the stairs into the hall.


Kaart wordt geladen...

Volgende evenementen:

Vorige evenementen: