« Agenda

Seizoensafsluiting and Single Lesson - Balfolk Utrecht
15-04-2024 | Bal

Seizoensafsluiting and Single Lesson – Balfolk Utrecht

Met: Duo Chabenat / Heiderich Docent(en): Sophie van Grinsven Aanvang: 19:10-21:45 Entree: For the ball €13, €15 or €10. Single Lesson is €5. Locatie: Moira,
Wolvenstraat 10, 3512CH Utrecht
Instructies: Nee / No Sessie: Nee / No Contact: utrecht@balfolk.nl Meer info »


** English below **

We eindigen het seizoen met Duo Chabenat / Heiderich met hakenharp, draailier en zang. Met een losse les vooraf van Sophie van Grinsven genaamd Posture and Partnering.

Programma

19:00 – inloop
19:10 – begin losse les Posture and Partnering
20:10 – einde losse les
20:15 – Duo Chabenat / Heiderich
21:45 – Einde
22:00 – Sluiting

Workshop Beschrijving

Balfolk dansen doe je niet alleen, maar samen! In een koppel, in een kleine groep of met een grote groep dansers. Je danspartner is een van de sleutelelementen in balfolk, vandaar dat het ook belangrijk is om te weten wat allemaal invloed heeft op je connectie met je danspartner. Zo kan je eigen lichaamsspanning invloed hebben op het leiden of geleid worden. De manier waarop je je voeten gebruikt, de verbinding met de vloer, heeft invloed op je balans en daarmee ook op je danspartner.

In deze workshop gaan we op onderzoek uit en leren we op welke manier we leiden en volgen. We gaan aan de slag met welke elementen je kunt inzetten om betere connectie te maken met je danspartner en wat er voor nodig is om te volgen. Termen als houding, frame, vormspanning en basisspanning zul je veel horen deze avond! We werken vanuit verschillende achtergronden (balfolk, balroom/latin en hedendaagse dans), om zo kennis te maken met een breed scala aan tools die onze partnering verbeteren.

Band Beschrijving

Gilles Chabenat is zonder twijfel een van de meest gerenommeerde draailierspelers. Hij maakt deel uit van de muzikanten die een belangrijke rol spelen in de nieuwe en verdere ontwikkeling van dit instrument in de hedendaagse muziek. Als componist zijn veel van zijn stukken standaardmateriaal geworden in de Franse balfolk scene.

Met de haakharp, de Franse doedelzak en haar stem creëert Daniela Heiderich veelzijdige klankwerelden. Daniela studeerde haar instrumenten in traditionele muziek aan het Centre d’Etudes Supérieures Musique et Danse (CESMD) in Poitiers/Frankrijk. Ze hield zich intensief bezig met de geschiedenis en het spel van de rondtrekkende harpspelers die de afgelopen eeuwen door Europa en de wereldbol reisden. In de regio Limousin specialiseerde ze zich in het bespelen van verschillende soorten doedelzakken die daar en in aangrenzende regio’s voorkomen, zoals de Cabrette, de Chabrette of de Cornemuse du Centre.


Reserveren en Prijzen

Voor de seizoensafsluiting hoef je niet te reserveren. Let op! Je betaalt contant aan de kassa bij de deur. Mocht je geen contant bij je hebben, dan kun je bij de Albert Heijn aan de Voorstraat pinnen. Bij ons kun je helaas niet pinnen. Losse les kost €5, de losse les is gratis voor de deelnemers van The Winter Classes. Prijzen voor het bal:

  • €13,- (Normaaltarief),
  • €15,- (Fair-Trade),
  • €10,- (Kortingstarief).

Fair Trade

Vind jij het belangrijk dat docenten en muzikanten eerlijk betaald worden? En, wil je dat Balfolk Utrecht kwaliteit levert? Neem dan Fair Trade! Want, goede docenten en muzikanten verdienen meer dan basic theebiscuits bij hun koffie. Verleid ze naar onze events met galettes. Daarom Fair Trade 🙂

Overig

We hebben een garderobe waar je je spullen kunt achterlaten. Laat je spullen niet op de banken liggen. De bar van de Moira is gesloten. Voel je vrij om je eigen drank mee te nemen. We vragen je om na het einde, de Moira stilletjes te verlaten en geen geluid te maken voor het gebouw.

Richtlijnen

Wij willen graag dat iedereen bij Balfolk zich vrij voelt om zichzelf te zijn en zich veilig voelt om aan te geven wat ze nodig hebben. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen die naar onze bals komt op de hoogte is van een aantal richtlijnen waar we ons aan houden. Zo maken we de community voor iedereen zo veilig en fijn mogelijk. De richtlijnen voor onze bals: Dansrichtlijnen.

Locatie

Het vindt plaats in de Moira, een fijne zaal in het centrum van Utrecht. Het adres is Wolvenstraat 10 (aan het einde van de Plompetorengracht). Je moet de blauwe deur hebben aan de rechterkant. Dan kom je via de trap naar beneden in de zaal. Er is geen lift.


** English **

We end the season with Duo Chabenat / Heiderich with hook harp, hurdy-gurdy and singing. This will be preceded by a single lesson by Sophie van Grinsven called Posture and Partnering, see dutch version for the description.

Gilles Chabenat is without a doubt one of the most renowned hurdy-gurdy players. He is one of the musicians who play an important role in the new and further development of this instrument in contemporary music. As a composer, many of his pieces have become standard material in the French balfolk scene.

With the hook harp, french bagpipe and her voice, Daniela Heiderich creates multifaceted sound worlds. Daniela studied her instruments in traditional music at the Center d’Etudes Supérieures Musique et Danse (CESMD) in Poitiers/France. She dealt intensively with the history and playing of the itinerant harp players who have traveled through Europe and across the globe over the past centuries. In the Limousin region she specialized in playing various types of bagpipes native there and in neighboring regions, such as the Cabrette, the Chabrette or the Cornemuse du Centre.


Programme

19:00 – Walk-in
19:10 – start single lesson Posture and Partnering
20:10 – end single lesson
20:15 – Duo Chabenat / Heiderich
21:45 – End
22:00 – Closure

Reservation and Prices

You do not need to make a reservation. You choose at the door which rate you want to pay. NB! You pay cash at the door. If you do not have cash with you, there is an ATM at Albert Heijn on Voorstraat. There is no pin option at our cash register. Single lesson costs €5, but it is free for the participants of The Winter Classes. Prices for the ball:

  • €13,- (normal rate),
  • €15,- (Fair Trade),
  • €10,- (discount rate).

Fair Trade

Do you think it is important that teachers and musicians are paid fairly? And, do you want Balfolk Utrecht to deliver quality? Pay Fair Trade! Because, good teachers and musicians earn more than basic tea biscuits with their coffee. Seduce them to our events with galettes. Therefore Fair Trade 🙂

Remainder

We have a cloakroom where you can leave your belongings. Do not leave your belongings on the couches. The bar of Moira is closed. Feel free to bring your own drinks. We ask you to leave the Moira quietly after the end and not to make any noise in front of the building.

Guidelines

We want everyone at Balfolk to feel free to be themselves and feel safe to express their needs. We therefore think it is important that everyone who comes to our balls is aware of a number of guidelines that we adhere to. In this way we make the community as safe and pleasant as possible for everyone. The guidelines for our balls: Guidelines.

Location

It takes place in the Moira, a nice hall in the center of Utrecht. The address is Wolvenstraat 10 (at the end of Plompetorengracht). Take the blue door on the right and go down the stairs into the hall. There is no elevator.


Kaart wordt geladen...

Volgende evenementen:

Vorige evenementen: