« Agenda

Afgelast – Minireeks 3 - Branle Béarnais 1/2
11-05-2020 | Dansen leren

Afgelast – Minireeks 3 – Branle Béarnais 1/2

Met: Docent(en): Arthur Abeille, Saskia Sportel Aanvang: 19:00-22:00 Entree: Inschrijven gaat via Google Forms, zie "Prijzen en aanmelden" Locatie: Moira,
Wolvenstraat 10, 3512CH Utrecht
Instructies: Sessie: Contact: utrecht@balfolk.nl Meer info »


** English below ** The workshop will probably be taught (partially) in English as one of the teachersis from Frace.

Het actiegroepje van Balfolk Utrecht presenteert

Branle Béarnais (workshop 1/2)

Moira op Maandag is weer begonnen! We hebben maar liefst drie korte verdiepende minireeksen: Tango-Balfolk, Spelen in koppeldansen met ‘Guide to get Lost’ en Branle Béarnais. Daarnaast is er een enkele workshop van Sophie van Grinsven: ‘Stretch & Strength’. Oftewel, als je een divers programma leuk vindt, kom naar de Moira op Maandag!

Een minireeks bestaat uit 2 workshops over 1 onderwerp. Op die manier kunnen we echt de diepte induiken. De tweede avond bouwt voort op de eerste; het is daarom alleen mogelijk om aan beide avonden deel te nemen. Je kunt je voor elke minireeks los inschrijven, maar dansers die zich inschrijven voor meerdere reeksen (of zelfs het hele seizoen) krijgen natuurlijk korting van ons. Meer informatie kun je hier beneden lezen. Alle lesdata zijn te vinden op de lespagina van Utrecht.

Inschrijfformulier Hier


Workshopbeschrijving
Branle Béarnais, ook wel bekend als Branle d’Ossau (Branle de la vallee d’Ossau), is een dans uit het Zuid-Westen van Frankrijk. Typisch voor de dansen uit het Zuid-Westen van Frankrijk zijn de luchtige maar gegronde impuls en collectiviteit. In deze twee workshops gaan we aan de slag met zowel branle bearnais “en chaine” (in ketting vorm) en branle bearnais “en couple” (in koppels). We hebben onszelf als doel gesteld dat we bij de branle bearnais en chaine genoeg tijd kunnen besteden aan de ‘cross over’ pas. Dit is ritmisch net even anders dan gebruikelijk en vaak stoppen workshops net voor dat punt. We willen jullie dit juist wel aanbieden. Het wordt een leuke, technische uitdaging die we op een gestructureerde, vlotte manier aangaan.


Over de Docenten
Beide workshops worden gegeven door Saskia Sportel en/of Arthur Abeillé. Aangezien beiden dol zijn op deze dansen en regelmatig workshops geven, zijn ze nu ook gevraagd om hun skill en enthousiasme voor deze dansen met ons te delen. Het is mogelijk dat de workshop (deels) in het Engels wordt gegeven aangezien Arthur van origine uit ZW Frankrijk komt. Vertaling is altijd mogelijk.


Data en lestijden
De minireeks bestaat uit 2 avonden:

  • Workshop 1:     11-05-2020
  • Workshop 2:    25-05-2020

Elke workshop is 2.5 uur lang (inclusief theepauze). Het programma:
19:00 – deuren open
19:15 – de les begint
21:45 – einde les
22:00 – sluiting


Locatie
De lessen en workshops vinden plaats in de Moira, een fijne zaal in het centrum van Utrecht. Het adres is Wolvenstraat 10 (aan het einde van de Plompetorengracht). Je moet de blauwe deur hebben aan de rechterkant. Dan kom je via de trap naar beneden in de zaal.


Fair Trade (Het Galette Prijsje)
Vind jij het belangrijk dat docenten en muzikanten eerlijk betaald worden? En wil je dat Balfolk Utrecht kwaliteit levert? Neem dan Fair trade! Want goede docenten en muzikanten verdienen meer dan alleen een reiskostenvergoeding en basic theebiscuits bij hun koffie. Verleid ze naar onze events met galettes. Daarom Fair trade 🙂


Prijzen en aanmelden
De kosten voor deelname aan één minireeks zijn:

  • Fair trade tarief €50,-  (als je de eerlijke prijs wil betalen)
  • Regulier tarief €45,-
  • Kortingstarief €40,-     (als je te weinig besteden hebt)

Je krijgt €5,- korting voor elke extra minireeks waarvoor je je inschrijft. De losse workshop ‘Stretch & Strength’ valt hierbuiten. Let op: we kunnen deze korting alleen verrekenen wanneer je je in één keer voor meerdere minireeksen inschrijft en betaalt (dus niet achteraf, als je al een minireeks gevolgd hebt en je je daarna voor een volgende minireeks inschrijft).
Als je je inschrijft voor meerdere minireeksen worden de kosten als volgt:

Twee minireeksen: Regulier  €85,- / Fair-Trade €95,-  / Korting €75,-
Drie minireeksen: Regulier €125,- / Fair-Trade €140,- / Korting €110,-

Betalen kan contant voor je hele reservering aan het begin van de eerste workshop die je volgt.

Aanmelden gaat via Google Forms. Je ontvangt na inschrijven binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail.


Nieuwsbrief & Vragen
Heb je vragen of wil je je inschrijven voor de nieuwsbrief? Stuur ons een e-mail.


The Balfolk Utrecht team is proud to present

Branle Béarnais (workshop 1/2)

Moira on Mondays season is about begun! There will be three in-depth mini-series this season: Tango-Balfolk, Playing in couple dances with ‘Guide to get Lost’ and Branle Béarnais. In addition, Sophie van Grinsen will teach a solitary workshop called ‘Stretch & Strength’. In short, if you want a diverse programme, come to Moira on Mondays (Moira op Maandag).

Each mini-series consists of 2 workshops on 1 subject. This way, we can really dive into it! The second evening will build on the first; therefore it is only possible to participate in both evenings.
It is possible to register for each mini-series separately, but if you register for more than one (or for the whole season), then of course you’ll get a discount. Detailed information can be found below. The complete calendar of this season can be found on our teaching page.

Registration form Here


Workshop Description
The Branle Béarnais, also know as the Branle d’Ossau (Branle de la vallée d’Ossau), is a dance from the south-west of France. Typical for dances from this region are the … but grounded impulse and the collectivity. In these workshops we will work on both the branle béarnais “en chaine” (in chain) and the branle béarnais “en couple” (in a couple). We’ve set ourselves the goal to spend enough time on the ‘cross over’ step for the branle béarnais en chaine. This step is rythmically slightly different than you may be used to, and workshops often end before this point. We’re eager to offer this to you for this workshop. It will be a fun, technical challenge that we will tackle in a structured, but swift fashion


About the Teachers
Both workshops are taught by Saskia Sportel and/or Arthur Abeillé. As both are in love with these dances and teaching teach them regularly, they have been asked to share their skills and enthusiasm for these dances with you for this series. It’s possible that the workshop will be taught (partly) in English, since Arthur originally hails from SW France. Translations are always possible upon request.


Class Times and dates
This mini-series consists of 2 evenings:

  • Workshop 1:     11-05-2020
  • Workshop 2:    25-05-2020

Each workshop lasts for 2.5 hours. The class times are:
19:00 – doors are opened
19:15 – the lesson begins
21:45 – the lesson ends
22:00 – room closes.


Location
The lessons and workshops are in the Moira, a cosy dancing hall in the centre of Utrecht. Its address is Wolvenstraat 10 (at the end of Plompetorengracht). Take the blue door on the right and take the stairway, you’ll find us downstairs.


Fair Trade (The Galette Price)
Do you find it important to pay teachers and musicians a fair price? And do you think that Balfolk Utrecht should continue to deliver high quality? Then choose Fair Trade! Because good teachers and musicians deserve more than just a travel allowance and basic tea biscuits with their coffee. Lure them to our events with galettes. Hence, Fair Trade 🙂


Prices
Participation costs for one mini-series (consisting of 2 workshops) are:

  • Fair-Trade price €50,- (if you want to pay the fair price)
  • Regular price €45,-
  • Discount price €40,- (if you don’t have a lot to spend)

For each extra series that you register for, you’ll get a €5,- discount. The separate workshop ‘Stretch & Strength’ is excluded from the discount. Please note: we can only deduct this discount if you register and pay for multiple mini-series at the same time (not afterwards, in case you have already followed a mini-series and then register for the next).
If you register for multiple mini-series, the costs are as follows:

Two mini-series: Regular €85,-  / Fair Trade €95,-  / Discount €75,-
Three mini-series: Regular €125,- /  Fair Trade €140,- /  Discount €110,-

Payment is done in cash at start of the first workshop you participate in.

Registration is done via Google Forms. You’ll receive confirmation of your registration by e-mail within several days.


Newsletter & Other Questions
Do you have any questions or would you like to sign up for the newsletter? Contact us at utrecht@balfolk.nl


Loading Map....

Volgende evenementen:

Vorige evenementen: